HomeInformatieAdvertentiesAgendaUitslagenIJslanderPlazaRegistrerenEnglish 
 
Paarden
bestand
Foto
archief
Goedgekeurde
Hengsten
Proef
beschrijvingen
TrektochtenWeb LinksKaartenTölt.nl leden

1. Proeven algemeen
Bron: www.nsijp.nl

Op wedstrijden in Nederland worden allerlei proeven uitgeschreven.
De proeven hebben, naast een naam, ook een code: T1 bijvoorbeeld betekent Töltproef 1.

  • De T staat voor Tölt
  • De V staat voor Viergangen
  • De F staat voor Vijfgangen (de F komt uit het Duits: Fünfgang)
  • De P staat voor Telgang (Duits: Pass)
  • De Y staat voor jeugd (Youth)

 

De andere afkortingen spreken voor zich.

Een deel van de proeven in dit hoofdstuk zijn overgenomen uit het internationale FIPO. Dit zijn de internationale proeven die bijvoorbeeld ook op de WK worden uitgeschreven. In het FIPO zijn ook proeven opgenomen die niet op de WK verreden worden. Die proeven hebben we gemerkt met 'FIPO II'. Daarnaast hebben wij proeven die alleen in Nederland worden gereden en die zijn opgenomen in het Nederlands Proevenbestand (NPB).

De proeven zijn verdeeld in klassen: Sportklasse A, B en C en de Lichte klasse. In de Sportklasse A worden hogere eisen gesteld. Voor een deel van deze proeven, namelijk de T1, de V1 en de F1 moeten combinaties zich kwalificeren door in de sportklasse B (respectievelijk de T3, de V2 en de F2) een bepaalde drempel te halen. Wie eenmaal de drempel heeft gehaald in de afgelopen twee jaar mag starten in de A-klasse; wie de drempel driemaal gehaald heeft moet in de A-klasse starten. Wie vervolgens in de A-klasse twee jaar lang de drempel niet opnieuw haalt, moet terug naar de B-klasse. Het bestuur van het NSIJP stelt ieder jaar de drempel vast.

In de proeven uit de Lichte klasse worden andere, minder zware eisen gesteld aan de opleiding van ruiter en paard. Zij worden gejureerd volgens de NSIJP Juryrichtlijnen Lichte proeven.

In het Nederlands Wedstrijdreglement is vastgelegd in welke proeven je Nederlands Kampioen kunt worden.

Momenteel zijn dat:

Sportklasse A:
T1, T2, V1, F1, P1, P2 & PP1
Algemeen Nederlands Kampioen Viergangen (volgens FEIF)
Algemeen Nederlands Kampioen Vijfgangen (volgens FEIF)
 
Sportklasse B:
T3, V2, F2, P3
Nederlands Kampioen Sportklasse B ( hoogste gemiddelde van de combinatie van T3 en V2 of F2)
 
Sportklasse C:
T5, T6, V3 & F3
Nederlands Kampioen Sportklasse C ( hoogste gemiddelde van de combinatie van T5 of T6 en V3 of F3)
 
Jeugdklasse:

T5Y, T6Y, T7Y, V3Y, F3Y, Pp1Y & P2Y
Algemeen Nederlands Kampioen Jeugd Viergangen (hoogste gemiddelde van twee proeven uit de combinatie van T5Y, T6Y of T7Y en  V3Y. Er kan maar één resultaat meetellen uit elke categorie) Algemeen Nederlands Kampioen Jeugd Vijfgangen (hoogste gemiddelde van drie proeven uit de combinatie van T5Y, T6Y of T7Y en F3Y en Pp1Y of P2Y. Er kan maar één resultaat meetellen uit elke categorie).
Het vraagprogramma van de jeugdproeven is gelijk aan de algemene proeven. Dus T5Y wordt hetzelfde gereden en gejureerd als T5.

Ovaalbaanproeven algemeen

De tölt- en de gangenproeven worden op de ovaalbaan gereden. Bij de sportklasse A rijden de ruiters individueel, met uitzondering van de tölt T2, waar zij met drie combinaties in de baan verschijnen. In de overige klassen starten twee of meer ruiters gelijktijdig en tonen de onderdelen op commando van de speaker.

Zij worden gejureerd door drie of vijf juryleden. In het laatste geval (vereist bij de sportproeven van officiële, goedgekeurde wedstrijden) vervalt het hoogste en laagste cijfer en worden de overige drie cijfers gemiddeld. Bij drie juryleden worden alle drie de cijfers gemiddeld.

Indien de organisatie finales uitschrijft, dan kwalificeren de vijf beste paarden uit de selectie zich voor de A-finale. Eindigen twee of meer paarden op de vijfde plaats, dan kwalificeren deze zich allemaal voor de finale. Bij voldoende deelnemers kan de organisatie bovendien een B-finale uitschrijven waaraan de plaatsen 6 - 10 deelnemen. De winnaar van de B-finale mag door naar de A-finale. Als deze besluit niet in de A-finale te rijden, dan vervalt dit recht; het is dus niet zo dat een ander die plaats mag innemen.

Bij de individuele proeven wordt elke gang precies één ronde getoond, met uitzondering van de stap, die een halve ronde getoond wordt. De volgorde der gangen is vrij. Bij de proeven met meer deelnemers geeft de speaker aan welke gang wordt gereden. De duur van de ieder onderdeel is afhankelijk van de gang en het aantal ruiters en is af te lezen in onderstaande tabel:

Tijden voor proeven met meer deelnemers en finales (in seconden)
  1-3 ruiters 4 ruiters 5 ruiters 6 ruiters 7 of meer ruiters
Tempo versnellen en verkorten T1/T3 100 110 120 130 140
Arbeidstempo 90 100 110 120 130
Tölt aan losse teugel 90 100 110 120 130
Stap 85 90 95 100 105
Arbeidstempo tölt T1/T3 85 90 95 100 105
Arbeids- tot middentempo tölt 70 75 85 90 95
Vrij tempo tölt 70 75 85 90 95
Draf 70 75 85 90 95
Snel tempo tölt 60 65 70 75 80
Galop 60 65 70 75 80
Snel tempo tölt T1/T3 50 55 60 65 70

Proeven
Proeven beschrijvingen wedstrijden.
Volledig archief tonen...
Reacties.. 
ma 22-09-08 10:42 
door DONDERP1
 Ik mis hier de info over de Gaedingakeppni.
Hoe wordt die proef gereden? Wat zijn de vereisten?
Of kan ik deze info ergens anders vinden?
ma 22-09-08 15:52 
door NIENKE1
 www.feif.org/Download/Gęšingakeppni/tabid/393/Default.aspx
za 07-03-09 17:54 
door IJSCO 2
 Wilt u kledingcoorschrihten en vereiste papieren, inentingen etc... toevoegen (van belang voor nieuwe wedstrijdruiters)

mvg B Velthuis
di 29-09-09 17:42 door SJOERDWESTRA
 Informatie over het rijden van een Gęšingakeppni
Gęšingakeppni is in ons land niet zo bekend. Daarom volgt hier de nodige informatie over deze leuke, typisch IJslandse wedstrijdvorm.

Uitstraling, spirit en tempo
Bij een Gęšingakeppni kijkt de jury in de eerste plaats naar het paard. Uitgangspunt daarbij is het ideaalbeeld van de Gęšingur. Wat de jury wil zien, is: uitstraling, spirit, voorwaartse drang, een hoog tempobereik en een paard dat in een mooie zelfhouding op een vloeiende manier zijn natuurlijke bewegingsaanleg in de verschillende gangen toont. Je kunt het enigszins vergelijken met het voorbrengen op een keuring. De paarden worden tijdens een Gęšingakeppni bij voorkeur wat vrijer en meer voorwaarts voorgesteld dan tijdens een reguliere baanproef. Rij dus niet te ingehouden, geef je paard de ruimte om zich te laten zien.

Telgangbaan
OP IJsland wordt de Gęšingakeppni gereden op een speciale ovaalbaan met verlengstuk. In Europa wordt meestal gebruikgemaakt van een telgangbaan.

Vraagprogramma tijdens de Gęšingakeppni
Ruiters rijden in startgroepjes van drie tot vier, waarbij ze achtereenvolgens hun doorgangen tonen (een doorgang is 1 keer over de telgangbaan rijden. Heen en terug is dus twee doorgangen).
Hier volgt een korte omschrijving van het vraagprogramma van respectievelijk de A-flokkur (vijfgangen) en de B-flokkur (viergangen):

1) A-flokkur (Vijfgangen)
In totaal heeft iedere combinatie zes doorgangen. Daarin dienen achtereenvolgens getoond te worden:
1 stap: een vlijtige middenstap
2 draf: bij voorkeur goed voorwaarts gereden met duidelijk zweefmoment
3 galop: duidelijk in tempo variėren, een mooie versnelling vanuit langzame galop naar rengalop (en weer terug) levert punten op
4 tölt: tempo naar keuze, het gaat om de uitstraling. Het tonen van meerdere tempi levert wel hogere punten op
5 telgang: tonen over minimaal 100 m, snel en zeker, bij voorkeur vanuit galop maar dat hoeft niet.
6 De zesde doorgang kan gereden worden in een gang naar keuze. Dit biedt de ruiter de gelegenheid de beste gang van het paard nog een keer te tonen.

2) B-flokkur (Viergangen)
In totaal heeft iedere combinatie zes doorgangen. Daarin dienen achtereenvolgens getoond te worden:
1 stap: een vlijtige middenstap
2 draf: bij voorkeur goed voorwaarts gereden met duidelijk zweefmoment
3 galop: duidelijk in tempo variėren, een mooie versnelling vanuit langzame galop naar rengalop (en weer terug) levert punten op
4 tölt in langzaam tot middentempo (toon tempowisselingen)
5 Snelle tölt: hierbij ziet de jury liefst veel snelheid en hoge, ruime en harmonieuze bewegingen
6 De zesde doorgang kan gereden worden in een gang naar keuze. Dit biedt de ruiter de gelegenheid de beste gang van het paard nog een keer te tonen

Onderscheid recreatie-sport
Tijdens deze Gęšingakeppni heb je als deelnemer de mogelijkheid te kiezen tussen recreatieniveau en sportniveau. Het vraagprogramma en de beoordeling zijn voor recreatieruiters en sportruiters gelijk, het verschil tussen de recreatie- en de sportcombinaties zal dus vooral zichtbaar zijn in de becijfering. Het verschil in niveau biedt je de mogelijkheid je te meten met ruiters en paarden van je eigen niveau.

Beoordeling van de Gęšingakeppni
De beoordeling van een Gęšingakeppni verloopt volgens een andere normering dan bij baanproeven. Er worden cijfers gegeven van 5 tot 10. Een 7.5 is dus gemiddeld. Naast de verschillende gangen worden temperament en vorm onder de ruiter apart beoordeeld.
Voor nadere informatie over de Gęšingakeppni-jurering: zie www.FEIF.org (onder Gęšingakeppni - documenten).

Regels t.a.v. harnachement en kleding
Er mag gereden worden met beenbescherming en bitten die voldoen aan het FIPO-reglement, maar niet met een zweep.
Qua kleding: helm, jodhpur of rijbroek met bijpassend schoeisel. Verder een rijjasje of een representatief jack, vest of (IJslandse )trui.
Ruiters moeten zelf voor een startnummer zorgen
di 29-09-09 20:39 
door FOXAN (sandra AT foxan PUNT nl)
 "Daarin dienen achtereenvolgens getoond te worden"

Wat ik weet van de Gęšingakeppni (jaaaren geleden eens aan een cursus daarover meegedaan) was dat de gangen door elkaar in zelf te bepalen volgorde werden gereden. Is dat verandert omdat er staat "....dienen achtereenvolgens getoond te worden" ? Ik vind het juist zo leuk aan de Gęšingakeppni dat je je paard goed moet kennen om te weten of je bijv de galop beter vįn "huis" of nįįr "huis" gereden moet worden
Ik heb me al aangemeld voor de 17e. Hoop dat het doorgaat!!!!
Groet Sandra
di 29-09-09 21:55 
door GERDA (gerda PUNT casimir AT xs4all PUNT nl)
 Dank Sjoerd, voor het toevoegen van de regels! Ik zal ze trouwens hier uit de reacties halen en ook in de inhoudsopgave zetten, dat is overzichtelijker.

Wat betreft Sandra's vraag: volgens de IJslandse regels mogen de ruiters inderdaad zelf kiezen in welke volgorde zij de gangen rijden. In principe rijden ruiters alleen, maar de organisatie mag besluiten om er drie tot vijf tegelijk te laten rijden. Als dat het geval is, kan het zijn dat een organisatie of jury het dan wel erg rommelig vindt worden en voorstelt een bepaalde volgorde te kiezen. Maar volgens het reglement zou dat niet moeten!

Veel succes iedereen,
met vriendelijke groet,
Gerda Casimir
do 01-10-09 16:55 door MARIEKE (mulder_marieke AT planet PUNT nl)
 De organisatie van de IJRN-gaedingakeppni van 17 oktober a.s. kiest ervoor om de gangen wel in een van tevoren aangegeven volgorde te laten rijden. Dat is niet noodzakelijkerwijs de hierboven genoemde volgorde! Deze dient gezien te worden te als een voorbeeldvolgorde (gebaseerd op een in Dld verreden gaedingakeppni). In het definitieve programma zal de volgorde van de gangen worden aangegeven, en uiteraard wordt dit tijdens de wedstrijd ook door de speaker aangegeven.

We kiezen voor een vaste volgorde omdat er inderdaad in groepjes van 3 of 4 gestart zal worden. Dat bespoedigt het verloop van de wedstrijd en is ook aantrekkelijker voor het publiek. Daarbij zullen de ruiters niet allemaal tegelijk over de baan rijden, maar (om chaos en gebrek aan overzicht voor de jury te voorkomen) achtereenvolgens elk een doorgang laten zien, waarna ze wachten tot ze aan de beurt zijn voor hun volgende doorgang.

Vriendelijke groet namens de organisatie,
Marieke Mulder
do 18-03-10 16:35 
door KARINA (karina AT harleshof PUNT nl)
 misschien een domme vraag, maar ik kan het antwoord niet terug vinden in de regels: tot welke leeftijd mag een ruiter ook al weer 'Jeugd' starten..??
do 18-03-10 22:18 
door BERNETTE
 jeugd mag je starten tot je 18e.
Onder de 16 start je sowieso jeugd.
Tussen 16 en 18 mag je kiezen: jeugd of volwassenen
Vanaf je 18e rij je bij de volwassenen.
ma 14-06-10 17:33 
door DOOW (dorithvr AT gmail PUNT com)
 ik hoorde van iemand dat je melden moet als je paard geschoren is, is dit zo?
ma 14-06-10 18:27 
door LODEB (lodebonnez AT hotmail PUNT com)
 het was zo dat je reglementair een attest van de DA nodig had om aan te tonen dat je paard om veterinaire redenen geschoren was.
En ik hoorde dat dit vanaf dit jaar niet meer nodig was?
wo 16-06-10 13:10 door RACH
 Op de NSIJP website staat bij: sport en recreatie - algemeen - wedstrijden een rubriek veelgestelde vragen.

De moeite waard om naar te kijken als je iets wilt weten..

Daar staat het volgende antwoord:"Mag je wedstrijden rijden met geschoren paarden?
Het is toegestaan je paard te scheren mits je rekening houdt met het volgende: In het FIRO staat: art. 1.3: "The Icelandic horse is a unique breed with special qualities related to its primitive character. It shall be shown respect unreservedly. The following rules apply at all times: the natural appearance (e.g. natural growth and color of hair) of the horse shall not be changed. Exceptions - the mane and tail may be trimmed if too long, and the horse may be clipped for health and welfare reasons. Hair on the muzzle, fetlocks, and inside the ears shall not be clipped." Dit betekent dat het is toegestaan om je paard te scheren, mits je kan uitleggen waarom dat voor het welzijn van jouw paard beter is (of was). Het is dus niet toegestaan om haren op de snuit of de vetlok of de binnenkant van de oren te knippen / scheren. Scheer ook met respect voor je paard: het is niet de bedoeling je paard te voorzien van ferrari-racestrepen of Nike-sportstrepen, dat zijn kunstuitingen en dat is niet de bedoeling in de wedstrijdbaan (nog afgezien van eventuele problemen met sponsoruitingen "
zo 25-07-10 18:49 door URDARHOLI
 Wat zijn de vereiste kledingvoorschriften voor wedstrijden? Ik kan ze nergens terugvinden.

Alvast bedankt, G.B
ma 23-08-10 21:34 
door ERIC
 Recentelijk is informatie over gedragscode, vaccinatieregels, kleding en optoming aan deze Blog toegevoegd. Handige informatie waar iedereen het komende wedstrijdseizoen zijn voordeel mee kan doen. Voor de beginnende wedstrijdrijder een must om even door te nemen.

Groet, Eric.
wo 03-10-12 11:25 door WODKA
 hey wat stoer
Reageren:
Je kunt nu niet reageren. Reageren kan alleen indien je bent aangemeld.
...............................................................................................................
© 2017 - WWW.TOLT.NL - WWW.ICELANDIC-HORSES.COM - Contact - Reglementen
Mon, 21 Aug 2017 19:40:56 +0200